Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sky Force

* Tương tự như bài Qua Cầu
* vs hình vẽ gần giống: https://alexishuuuocn.wordpress.com/2019/07/13/qua-cau/
* khác là đi từ hàng thừ n ô ở giữa (ma trận nx5)
* thì thay vì có 1 ván thì ta có 1 quả bom, nếu kích nổ ở ô có giá trị bằng 2 thì sẽ nổ tung 1 ma trận 5×5 ngược lên trên
* Yêu cầu là nhặt được tiền xu ở các ô có giá trị là 1.
* nếu bom nổ thì tiền xu ko ảnh hưởng gì, chỉ có những ô có giá trị là 2 thành giá trị là (0) nghĩa là ko có gì
* nếu số đi vào ô số 2 thì trừ đi 1 đồng tiền xu, nếu số tiền xu nhỏ hơn 0 thì dừng lại ngay, nếu ko đi tới được đích nữa thì 2 trường hợp này in ra -1
* còn ko thì in ra tổng số tiền xu nhặt được khi tới đích

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: