Design a site like this with WordPress.com
Get started

[QUẢN TRỊ NHÂN SỰ]

Khi các lãnh đạo/ quản lý trong doanh nghiệp nhìn vào tổ chức/ khối/ phòng ban mình sẽ nhận ra một điều :

“Nhóm 20% nhân sự làm việc hiệu quả & trung thành nhất trong hệ thống hầu hết đều là những nhân sự được phát triển từ bên trong” .

Tại sao lại như vậy ?

Bởi vì ngoài yếu tố về Năng Lực thì những nhân sự được phát triển từ bên trong họ phù hợp với phong cách Lãnh Đạo/ Quản Lý & phù hợp với Văn Hóa, Quy Trình, Hệ Thống trong doanh nghiệp.

Một trong những sai lầm lớn nhất trong tuyển dụng của hầu hết các lãnh đạo/quản lý doanh nghiệp là chỉ nhìn vào Kiến Thức, Kỹ Năng, Kinh Nghiệm mà vội vàng tuyển dụng & chỉ sau một thời gian thì nhân sự đó bị out ra khỏi tổ chức vì không phù hợp Văn Hóa, Phong Cách Quản Lý/ Lãnh Đạo… Hậu quả là tốn kém rất nhiều tiền bạc, nguồn lực, chi phí cơ hội của doanh nghiệp. Thậm chí là tuyển sai người còn làm hỏng môi trường văn hóa, mất nhân sự, tri thức, thông tin… của doanh nghiệp.

Xu thế mới nhất trong việc đào tạo & phát triển nhân tài.

Đó là nhân tài phải được phát triển từ bên trong & lãnh đạo phải trở thành Thầy Giáo, còn nhân viên là học sinh . Hay nói cách khác là phải tạo ra một Văn Hóa Học Tập, Văn Hóa Đào Tạo & Phát Triển Nhân Tài . Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hỏi mình tìm cho một Giám Đốc Nhân Sự nhưng thực sự điều đó rất khó khi mà chính người đứng đầu doanh nghiệp còn không hiểu về nhân sự & cũng nên hiểu rằng không ai có thể làm thay lãnh đạo doanh nghiệp về công tác nhân sự. Kể cả có trưởng phòng/ giám đốc nhân sự nhưng Chiến Lược Nhân Sự để Phục Vụ Chiến Lược Kinh Doanh vẫn phải do mình định hướng .

Doanh Nghiệp Không Thiếu Tiền, Không Thiếu Ý Tưởng mà chỉ Thiếu Nhân Sự.

Thông thường ở các công ty hiện nay họ gặp khó khăn trong việc tuyển 2 nhóm nhân sự, có thể gọi là cạnh tranh khốc liệt.

– Nhóm 1 : Nhân viên Sales & Marketing .
– Nhóm 2 : Quản lý cấp trung để Scale Up hay gọi là mở rộng hệ thống kinh doanh .

Những người lãnh đạo không biết Lắng Nghe sẽ được vây quanh bởi những kẻ nịnh bợ, bất tài hoặc không có gì để nói cả.

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: