Design a site like this with WordPress.com
Get started

13 VIỆC CẦN LÀM Ở TUỔI 16

1. Học cho tốt
2. Nghe lời bố mẹ
3. Bớt sống ảo
4. Giảm chơi game
5. Nhiều thời gian thì học thêm một môn thể thao
6. Đọc mỗi tuần từ 1-2 cuốn sách
7. Học ngoại ngữ
8. Hiểu biết về máy tính
9. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp
10. Thử làm lãnh đạo trong 21 ngày
11. Có ít nhất một đứa bạn thân
12. Có ít nhất một cuốn nhật kí
13. Có cơ hội, hãy tham gia thiện nguyện

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: