Design a site like this with WordPress.com
Get started

Có lẽ mọi thứ đều được lập trình ! và chúng ta thường không nhận ra điều đó cho đến khi ta biết về “Tư Duy”

Để cho nói rõ trong suy nghĩ của mọi người và tại sao mình lại có cái nhìn như vậy ? tại sao mình nói tiếng việt ? tại sao mình nghèo lại có cái nghĩ rất nghèo ? tại sao người giàu, tại sao họ nói cái gì cũng đúng ? Tại sao có người theo đạo phật, có người theo đạo thiên chúa, có người theo đạo hồi, có thằng theo IS, đúng ko ?

Vậy tại sao họ lại tin vào những thứ đó, và đó là sơ đồ lập trình nó đúng cho mọi vấn đề trong mọi tình huống, suy nghĩ của các bạn. Bản thân con người sinh ra là tờ giấy trắng không biết gì cả, đúng ko nào ? Nhưng qua các con đường nghe, nhìn, trải nghiệm,.. vô tình chúng ta nhận thức tạo nên tri thức trong não bộ ấy, não mình giống như 1 camera sống ấy, nó tạo ra những cái đó được gọi là kiến thức. Kiến thức đầu tiên ở cấp độ 1 chả hạn, rồi sau đó tới kiến thức cấp độ 2 … và kiến thức cấp độ n.

  • Lưu ý: từ 0 tới kiến thức 1 đó là kiến thức không chọn lọc (nghĩa là không biết đúng sai), ví dụ: mình bị ngọng và cả làng, cả xóm của bị ngọng nên chả ai biết mình bị ngọng vì đó là tiếp thu có biết đúng hay sai đâu
  • Nhưng từ kiến thức 2 trở đi tới kiến thức thứ n đó là kiến thức có chọn lọc. Giả sử nhá: tại sao lúc để ra ta không thể nói gì cả và sau đó là nói tiếng việt. là do đâu ? => là do xung quanh chỉ có người nói tiếng việt, nếu đẻ bên việt nam mà ném sang mỹ sống thì nói bằng tiếng Anh là cái chắc; nếu để ngoài bắc mà vào nam sống thì sẽ nói tiếng miền nam; tương tự như vậy nếu mình sống trong một gia đình nghèo thì suy nghĩ của bạn sẽ là suy nghĩ nghèo, nhưng bạn đâu có biết nghèo, nhưng bạn có nhận ra mình nghèo không ? => chắc là không ! (CCMNR)

Như tiếp thu có chọn lọc như bạn chỉ đọc được cái bài báo về tiếng việt, vậy các bài báo về tiếng anh bạn có đọc không ? chắc là không ? Tương tự như vậy khi mình tiếp thu không có chọn lọc kiến thức, suy nghĩ nghèo nhưng đâu có biết mình nghèo đâu, nhưng tới khi tiếp xúc với các kiến thức khác thì mới có chọn lọc.

Và sau đó là quan điểm của kiến thức là thành công hay thất bại và quan điểm tạo niềm tin tạo thái độ, thái độ tại hành động, hành động tạo kết quả, kết quả tạo số phận

Như đứa trẻ sẽ có tiếng nói giống ở nơi nó sinh ra, mỗi một dân tộc sẽ có các bản sắc khác nhau, mỗi kiểu giọng khác nhau sẽ có kiểu giọng khác nhau, không phải tự nhiên như vậy mà là do được lập trình tự nhiên

Source & Video: https://www.facebook.com/lophocthayquy.las/videos/1016745365132079/

4.PNG

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: