Design a site like this with WordPress.com
Get started

NGƯỜI THÀNH CÔNG LUÔN CÓ Quy Tắc

NGƯỜI THÀNH CÔNG LUÔN CÓ Quy Tắc:
Quy Tắc : 5s – 2p – 72h – 21 ngày – 3 tháng

1 : 5s – trước khi quyết định 1 vấn đề nhỏ hay trả lời câu hỏi của ai đó , khuyên bạn nên dừng lại 5s để so sánh , phân tích lựa chọn => như vậy sẽ tăng độ chính xác của quyết định lên 50%

2 : 2 phút . Nếu việc gì quan trọng hay không quan trọng mà làm không quá 2 phút thì nên làm luôn. ví dụ : gọi điện , nt cho ai đó, khóa cổ xe , thu rọn quần áo bẩn trong phòng của bạn … Nếu bạn định làm việc gì mà không làm ngay thì não bạn sẽ mất 1 khoảng năng lượng để lưu trữ vấn đề đó , do vậy khi bạn làm các việc khác không được tập trung tuyệt đối (tuy cái này bạn không cảm nhận được , nhưng thực sự nó ảnh hưởng tới bạn) chưa kể hậu quả của những việc bạn bỏ quên không làm khi đã hết thời hạn …. mà thực sự việc đó tiêu tốn không quá 2 phút của bạn 🤗

3 . 72h : Nếu bạn có ý tưởng gì thì nên triển khai trong 72h còn sau 72h hầu như chúng ta không còn cảm xúc để làm việc đó nữa . Cảm xúc tích cực hay tiêu cực thì cũng khó giữ sau 72h. vi dụ : định giết ai đó , hay định tự tử thì …… nên nghĩ kĩ sau 72h. Tôi đi xem và mua đất cũng vậy ,,, không bao giờ ra quyết định khi mình đang hưng phấn ,,, không là ăn đất hjhj

4 . 21 ngày : 21 ngày là thời gian tối thiểu để hình thành 1 thói quen cơ bản. Vậy mong bạn kiên trì luyện tập thói quen tốt nào đó ít nhất 21 ngày nhé . Đương nhiên có những thói quen chỉ mất 1 s là hình thành luôn như : bị bỏng, đứt tay , hay bị điện giật ,,, tuy nó xảy ra trong 1s nhưng lại hình thành cho bạn một thói quen cẩn thận hơn với những thứ đó cả đời…. hjhjj

5 . 3 Tháng : là thời gian tối thiểu để hình thành thói quen bền vững và tạo cảm giác Gây Nghiện vơi thói quen đó
VD: bạn đã đọc sách liên tục trong 3 tháng chưa??
hay bạn đã thử chơi game nào đó trong 3 tháng chưa??
chắc vấn đề chơi game thì nhiều bạn đã thử …

 

Advertisement

Author: alexishuuuocn

I'm a software engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: